2020. July 10., Friday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0133/138
  2. Adás-vétel - Balástya hrsz.: 0222/15, 0222/14, 0222/48
  3. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/37 hrsz
  4. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/35 legelő 8349 m2 és 090/36 2,8361 ha szántó
  5. Adás-vétel - Jászboldogháza hrsz.: 090/38 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Osztály: Közlekedési Osztály

Címe: 6724 Szeged, Huszár utca 1.

Telefon: 0662564364

Fax: 0662564469

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Ambrus Vilma

Telefon: 0662564494

Fax: 0662564469

Eljáró hatóság

Neve: Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Címe: 6724 Szeged, Huszár utca 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 39406-1/2011

Iktatási szám: 39406-1/2011

Kifüggesztés időpontja: 2011. July 27.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2077. August 11.

Kifüggesztés helye: 6724 Szeged, Huszár u. 1.; 6758 Röszke, Felszabadulás u. 82.

A hirdetmény tárgya: EZH-492 frsz-ú gépjármű forgalomból vlaó kivonása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: kivonása forgalomból gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Határideje: 2011. August 26.

Törzsszöveg

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Okmányiroda#HIRDETMÉNYE#Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője nevében a Polgármesteri Hivatal Okmányirodája a(z) EZH-492 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból kivonása tárgyában indult eljárás során a 2011.06.09. napján kelt 39406-1/2011. számú határozatával döntést hozott és annak kézbesítése meghiúsult. Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: CONTI-RENTAL Kft., 6758 Röszke, I. körzet Tanya 16. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja átveheti ügyfélfogadási időben (Hétfő, Kedd: 8.00-15.00 óráig, Szerda: 12.00-17.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig) Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda (Szeged, Huszár u. 1.) Közlekedési Osztályán Ambrus Vilma ügyintézőnél. A döntést a kifüggesztés napját követő 15. napon közöltnek tekintjük. A döntés ellen a közlés napjától számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájánál 5.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezést lehet benyújtani. A hirdetményi úton történő közlés a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ (1) bekezdés b) pontján alapul.#Szeged, 2011.07.21.#Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző megbízásából#Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella irodavezető