2019. July 20., Saturday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Partner Depónia Kft. Várpalota külterület TH. egységes körny.haszn. eng. felülvizsg. tárgyában eljárás indult
  2. Adás-vétel - SOBOR hrsz.: 0164
  3. Közmeghallgatás, BB911 Kft. Várpalota TH, egys. körny.haszn. eng.kiadása tárgyában
  4. Adás-vétel - Keszthely hrsz.: 0155/72
  5. Adás-vétel - BUDAKESZI hrsz.: 63/502

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Bp.Főv.VIII.ker.Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője

Osztály: Hatósági Ügyosztály

Csoport: Építésügyi Iroda

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67..

Telefon: 0614592100

E-mail cím: hivatal[kukac]jozsefvaros.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: László Veronika

Telefon: 0614592224

E-mail cím: laszlov[kukac]jozsefvaros.hu

Eljáró hatóság

Neve: Bp.Főv.VIII.ker.Polg.Hiv.Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 65-67..

Kérelmező

Neve: Fiumei Virág Zrt

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 08-192/2019

Iktatási szám: 08-192/40/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. June 25.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. July 25.

Kifüggesztés helye: ÉTDR, magyarorszag.hu, helyi honlap, helyi hírdetőtábla

A hirdetmény tárgya: Bp.VIII.ker. Fiumei út 5. (hrsz:34596) 58 lakásos lakóház építési engedélye

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: építésiengedély

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Határideje: 2019. July 25.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 5. sz. alatti, 34596 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó építési engedélyezési eljárásban 2019. június 21-én kelt, 08-192/39/2019 sz. (ÉTDR azonosító: 201900016873, iratazonosító: IR-000257188/2019) határozatával
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT adott.
Kifüggesztés napja: 2019. június 25.
Kifüggesztés időtartama: 2019. június 26. – 2019. július 10. (15 nap)
Levétel napja: 2019. július 11.
Eljáró hatóság: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda
A döntés ügyiratszáma: 201900016873
ÉTDR iratazonosító: IR-000257188/2019
Az ügy tárgya: Budapest VIII. kerület, Fiumei út 5. sz. alatti, 34596 helyrajzi számú ingatlanra tervezett 58 lakásos P+F+8 szintes lakóépület építési engedélyezési eljárása
Építtető, kérelmező ügyfél: Fiumei Virág Zrt.
(1013 Budapest, Krisztina tér 3.)
Hatásterület: Az érintett ingatlan és a vele szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
Érintett ingatlan: Bp. VIII. ker. Fiumei út 5.
Szomszédos ingatlanok: Bp. VIII. ker. Fiumei út 3.
Bp. VIII. ker. Fiumei út 7.
Bp. VIII. ker. Légszesz u. 6.
Bp. VIII. ker. Berzsenyi u. 6.
Felhívom a figyelmet az alábbiakra:
• A fenti döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja, ügyféli jogállását igazolva, hatóságomnál megtekintheti, ill. átveheti ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.30 és 18.00 óra között, szerdán 08.15 és 16.30 óra között és pénteken 08.15 és 11.30 óra között.
• Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
• A döntés ellen - a közléstől számított 15 napon belül - 30.000,-Ft fellebbezési illeték előzetes megfizetését követően a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi, Örökségvédelmi Osztályához (1012 Bp. Logodi u. 38-40.) címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni.