2019. June 27., Thursday

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. szám th. P8 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedély elj.
  2. hagyományos ingó árverési hirdetmény
  3. Helvécia 084/4 hrsz. ingatlannal kapcsolatos árverési hirdetmény.
  4. Adás-vétel - Ravazd hrsz.: 3519; 3520; 3523
  5. 5900 Orosháza, Makói u. 35.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály

Osztály: Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

Telefon: 0652516187

Fax: 0652516141

E-mail cím: ephiv.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Bényei Gyula

Telefon: 0652550186

Fax: 0652516141

E-mail cím: benyei.gyula[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB-03/ÉÖO/00246-7/2019

Kifüggesztés időpontja: 2019. June 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2019. June 28.

Kifüggesztés helye: Debrecen, Piac u. 42-48.

A hirdetmény tárgya: Debrecen, Vasútszél u. 15/B. szám alatti, 52607/2 hrsz melléképület jókarbantartási ügye

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: utca vasútszél melléképület debrecen jókarbantartás

Törzsszöveg

HB-03/ÉÖO/00246-7/2019. SZ. HIRDETMÉNY

JÓKARBANTARTÁSI KÖTELEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésére tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése d) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, Vasútszél u. 15/b. szám alatti, 52607/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő melléképület ügyében jókarbantartási kötelezettség elrendelése tárgyában 2019. május 22-én kelt, HB-03/ÉÖO/00246-6/2018. számú végzés került kiadásra.

ÉTDR azonosító: 201800025517
ÉTDR iratazonosító: IR-000231565/2019
Ügyintéző neve: Bényei Gyula
Elérhetősége: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szám, 5. emelet 520. számú iroda
Ügyfélfogadási idő: Kedd, szerda, csütörtök: 8-12 óra

Kifüggesztés napja: 2019. június 13.
Levétel napja: 2019. június 28.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene a közlést követő 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályhoz (4024 Debrecen, Piac u. 54.) címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 30.000,-Ft, melyet átutalási megbízással (ideértve a készpénz-átutalási megbízást is) vagy ha erre lehetőség van bankkártyával vagy az Építésügyi Fizetési Portál (http://efp.e-epites.hu) használatával EFER-en keresztül a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számlaszámra történő átutalással kell megfizetni.

A fellebbezés személyesen az első fokú határozatot hozó hatóságnál, a kormányablakban, az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, vagy postai úton, illetve az ÉTDR felületen történő regisztrációt követően elektronikus úton nyújtható be. A fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lenni és azt indokolni szükséges. Fellebbezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Debrecen, 2019. június 5.


Dr. Hajdu Sándor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Császi Lajos
osztályvezető