2017. március 24., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Sóskút hrsz.: 1401
  2. Adás-vétel - Sóskút hrsz.: 0120/2
  3. Ingatlanárverési hirdetmény ismételt árverési eljárásban
  4. Adás-vétel - Újkígyós hrsz.: 0103/41
  5. Ingatlanárverési hirdetmény ismételt árverési eljárásban

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné Dr. Komolai Edina,

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: BSI Sport Kft.

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE-KTF/1364/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. március 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. április 06.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: A 2017. március 23-26. napjaira tervezett „Spuri Balaton SzuperMaraton”futóverseny megrendezés iránti kérelem elbírálása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: futóverseny

Törzsszöveg
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ügyben hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

Kifüggesztés napja: 2017. március 21.
Levétel napja: 2017. április 06.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal) ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Az ügy száma: PE-KTF/1364/2017.

Az ügy tárgya:
A 2017. március 23-26. napjaira tervezett „Spuri Balaton SzuperMaraton” elnevezésű futóverseny megrendezésének engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező: BSI Sport Kft. (1138 Budapest, Váci út 152.)

A kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen hirdetményhez csatolt térképeken jelölve.

Tájékoztatás a döntéshozatalról: A Kormányhivatal a BSI Sport Kft. által 2017. március 23-26. napjaira tervezett, legfeljebb 450 fő részvételével megvalósuló „Spuri Balaton SzuperMaraton” elnevezésű futóverseny megtartását a benyújtott kérelem alapján az PE-KTF/1364-9/2017. számú határozatában engedélyezte. Az erről szóló döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, annak felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a Kormányhivatalhoz a közléstől számított (A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni) 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti.


Budapest, 2017. március 20.
Csatolmányok:

PE-KTF-1364-9-2017-Melléklet_Komolai.pdf